hd44780 z użyciem Raspberry Pi

Dosyć leciwy projekt, gdzie przy użyciu Raspberry Pi oraz GPIO, wyprowadzono połączenia pod wyświetlacz. Za pomocą JSONa i prostego skryptu pobierającego dane z Domoticz na Raspberry Pi, można było te dane wyświetlacz na ekranie HD44780.