FB YT Student z Syjamu YT TM1930 FB TM1930 GH SC RSS

Burana Arsa

Burana arsa or บูรณะ อาสา, or repair by volunteers. It is a project developed in two days during a three-day CS@SIT hackathon. The project assumes that users can add photos of the damaged environment, and volunteers can report their willingness to repair these environmental issues. The project is based on the Laravel framework. The Buran Arsa project was a group project, my part was to take care of the backend. The entire project can be found on GitHub.

PL: Burana arsa a właściwie บูรณะอาสา, czyli naprawy przez wolontariuszy. Jest to projekt który powstał w dwa dni podczas trzy-dniowego hackathonu CS@SIT. Projekt zakłada, że użytkownicy, mogą dodawać zdjęcia zniszczonego otoczenia, a wolontariusze, mogą zgłaszać chęć naprawy tych zgłoszeń. Do tego projektu wykorzystano framework Laravel. Projekt Burana Arsa był projektem grupowym, moim zadaniem było zadbanie o backend. Cały projekt można znaleźć na GitHub.